Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 857 879,96 zł

Opis inwestycji