Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Piaskowej i Końcowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 248 159,63 zł

Opis inwestycji