Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 382 212,29 zł

Opis inwestycji