Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Kaszczor

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 324 600,69 zł

Opis inwestycji