Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Słonecznej w Mochach wraz z odwodnieniem

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 136 413,06 zł

Opis inwestycji