Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji:

Opis inwestycji