Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Zakątek (droga gminna wewnętrzna) wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Kaszczor

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 110 689,79 zł

Opis inwestycji