Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa wiaty garażowej wraz z utwardzeniem terenu na OŚ w Przemęcie (dof. Gmina Przemęt)

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 254 561,32 zł

Opis inwestycji