Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Radomierzu wraz z infrastruktura towarzyszącą

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 166 248,90 zł

Opis inwestycji