Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dmuchawa bocznokanałowa SUW Sączkowo

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 10 398,00 zł

Opis inwestycji