Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Sokołowice

  • Łączna kwota inwestycji: 39 918,67 zł

Opis inwestycji