Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie (koncepcja)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 13 110,00 zł

Opis inwestycji