Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doposażenie placu zabaw w m. Górsko (huśtawka)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Górsko

  • Łączna kwota inwestycji: 6 629,70 zł

Opis inwestycji