Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 29 105,70 zł

Opis inwestycji