Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostawa i montaż ogrodzenia stadionu w Mochach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 4 700,00 zł

Opis inwestycji