Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w miejscowości Siekówko

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 14 774,15 zł

Opis inwestycji