Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostawa i montaż znaków aktywnych na przejściu dla pieszych w m. Kluczewo

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 11 476,50 zł

Opis inwestycji