Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostawa pieca konwekcyjnego

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Górsko

  • Łączna kwota inwestycji: 10 538,64 zł

Opis inwestycji