Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw: stożek i chwytak

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Górsko

  • Łączna kwota inwestycji: 15 180,00 zł

Opis inwestycji