Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doświetlenie 3 przejść dla pieszych

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 94 337,68 zł

Opis inwestycji