Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doświetlenie przejść dla pieszych (Kasztelańska i Jagiellońska)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 56 966,62 zł

Opis inwestycji