Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doświetlenie przejścia dla pieszych

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji