Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa dla OSP Kaszczor na dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 500 000,00 zł

Opis inwestycji