Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Mochy

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 236 283,00 zł

Opis inwestycji