Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Mochy

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 25 000,00 zł

Opis inwestycji