Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja dla OSP na zakup motopompy

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 1 480,00 zł

Opis inwestycji