Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 834 982,80 zł

Opis inwestycji