Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja na zadanie pn. Budowa ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Kaszczor

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 2 000,00 zł

Opis inwestycji