Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja w ramach projektu „Posiłek w domu i w szkole” na remont stołówki w szkole

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji