Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacje celowa dla OSP Solec na zakup samochodu strażackiego

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 86 000,00 zł

Opis inwestycji