Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Garaż blaszany w Solcu

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 5 000,00 zł

Opis inwestycji