Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja fotowoltaiczna dla SUW w Sączkowie (dof. Gmina Przemęt)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 129 900,00 zł

Opis inwestycji