Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi HP-245

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 28 043,99 zł

Opis inwestycji