Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kocioł c.o. – budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radomierzu

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 21 499,17 zł

Opis inwestycji