Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Koncepcja zagospodarowania terenu z UG Przemęt

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 36 777,00 zł

Opis inwestycji