Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Konserwacja budynku sali wiejskiej w Sączkowie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 6 418,00 zł

Opis inwestycji