Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Konserwacja podłogi w sali wiejskiej w miejscowości Sączkowo

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 1 600,00 zł

Opis inwestycji