Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Konserwacja pokrycia dachowego na sali wiejskiej w miejscowości Barchlin

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 1 500,00 zł

Opis inwestycji