Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kuchnia zaplecze (remont)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 6 698,00 zł

Opis inwestycji