Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Malowanie kuchni znajdującej się na sali wiejskiej w Siekówku

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 2 591,49 zł

Opis inwestycji