Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Malowanie pomieszczeń sali wiejskiej w miejscowości Poświętno

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Poświętno

  • Łączna kwota inwestycji: 15 000,00 zł

Opis inwestycji