Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Malowanie pomieszczenia świetlicy w sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 9 350,00 zł

Opis inwestycji