Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Malowanie sali, sufit systemowy

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 20 896,60 zł

Opis inwestycji