Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Minikoparka Bobcat (wykup z leasingu)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 82 756,45 zł

Opis inwestycji