Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja elewacji wraz z dobudową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 526 494,25 zł

Opis inwestycji