Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieleń

  • Rok inwestycji: 2020-2021

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 198 384,54 zł

Opis inwestycji