Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemęcie

  • Rok inwestycji: 2020-2023

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 31 493,98 zł

Opis inwestycji