Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja przepompowni ścieków P6 w Przemęcie

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 43 050,00 zł

Opis inwestycji