Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja przepompowni ścieków w Nowej Wsi przy ul.Spokojnej

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 53 200,00 zł

Opis inwestycji