Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja Remizy Strażackiej w Barchlinie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 36 530,00 zł

Opis inwestycji